Novice

91UhuiVFHOL._AC_UL320_
ODDELKI ZA NOVO ŠOLSKO LETO 2021/2022

Spoštovani starši. Obveščamo vas, da so oddelki za novo šolsko leto oblikovani, otroci pa vanje razporejeni skladno s predpisanimi normativi. Tudi strokovne delavke so razporejene in igralnice po skupinah določene. Starši ste na naslov otroka prejeli obvestilo, v katero skupino je otrok razporejen in katere strokovne delavke ga bodo v šolskem letu 2021/2022 sprejele. V […]

ŽIV ŽAV V VRTCU 2021

Vabljeni k ogledu zaključne prireditve VIZ Vrtca Ormož. Sodelovale so vse skupine otrok Vrtca Ormož in Vrtca Velika Nedelja.

Naše enote

Enota Ormož

Vrtec posluje od 5.30 do 17.30 ure.

Vodja enote je Nataša Grabovac.

Telefon: 02 / 741-06-03 – 2. starostno obdobje
02 / 741-06-05 – 1. starostno obdobje

02/741-14-16- tajništvo
02 / 741-06-06 – kuhinja

Enota Velika Nedelja

Velika Nedelja 7 a, 2274 Velika Nedelja

Vrtec posluje od 5.30 do 16.30 ure.

Vodja enote je Natalija Kirič.

Telefon: 02 / 719-81-73

 

Naši programi

Celodnevni programi predšolske vzgoje
Program se izvaja po nacionalnem programu Kurikulumu za vrtce in traja od 6 do 9 ur. Vanj se vključujejo vsi otroci, ki so razporejeni v oddelke glede na svojo starost.
Celodnevni program predšolske vzgoje s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo
Ta program se izvaja po Kurikulumu za predšolsko vzgojo, vanj pa so usmerjeni otroci s posebnimi potrebami. Po nacionalno sprejetih navodilih se jim prilagajajo načini, pristopi, metode in organizacija programa, sledijo pa istim ciljem kot ostali otroci. Otroci s posebnimi potrebami so vključeni v t.i. redne oddelke, s svojimi vrstniki.
Prilagojen program predšolske vzgoje
Prilagojen program predšolske vzgoje ima enaka izhodišča kot Kurikulum za vrtce, vendar se s svojimi cilji, metodami, načini in organizacijo izvedbe popolnoma prilagaja razvojnim značilnostim otroka s posebnimi potrebami. Drugače ga imenujemo tudi RAZVOJNI ODDELEK. Vanj so usmerjeni otroci s posebnimi potrebami, za katere bi bila vključenost v redni oddelek prevelik izziv. Program razvojnega oddelka vključuje tudi povezovanje in sodelovanje z drugimi oddelki, tako da otroci lahko prehajajo tudi med druge programe oz. oddelke.

Naša vizija in vrednote

VRTEC MAVRIČNIH VREDNOT

Vsi udeleženci v vzgojnem procesu bomo skrbeli za razvijanje in negovanje vrednot, da bo nastala mavrica, ki nas bo združevala v želji po razvoju, spremembah in napredku.
mom-630x420 Prijateljstvo in ljubezen
do vseh- otrok, staršev, zaposlenih
Brother and sister in pink shirts with smile shake hands. Fake smile, bad peace is better than a good war. Spoštovanje
ki mora biti vzajemno, do vseh udeleženih (otrok, zaposlenih in staršev).
what-honesty-means-04 Poštenost
do sebe in drugih.
cc5a0995d4bbac5b595475055002588f Strpnost in sprejemanje drugačnosti
ne glede na poreklo, veroizpoved, socialni status ali sposobnosti

Dragi starši

DOSTOPNOST