Otrok bi moral imeti možnost na vsakem koraku izkusiti resnično življenje; ne odstranjujmo trnov z vrtnic.

Ellen Kay

Novice

Spoštovani starši,

obveščamo vas o terminih, ko bo vrtec zaradi varnosti vaših otrok, zaklenjen.

Vrtec bo odklenjen zjutraj do 8.30, od 11.45 do 12.45 in od 14.00 dalje.

Če boste prišli po otroka izven teh ur, o tem obvestite svojo vzgojiteljico. Vzgojiteljice so opozorile tudi na to, da otroci zapuščajo vrtec brez staršev ter da se zgodi, da stečejo sami čez vrata ograje na parkirišče, ko jih odpre kakšen drug starš. Bodite pozorni na dosledno zapiranje vrat in posledično na varnost vašega in vseh otrok, ki obiskujejo naš vrtec.

Hvala in lep pozdrav.

Simona Meško, ravnateljica

Naše enote

Enota Ormož

Dobravska ulica 13 a, 2270 Ormož

Vrtec posluje od 5.30 do 17.30 ure.
Vodja enote je Nataša Grabovac.

Telefon: 02/741-06-03 – 2. starostno obdobje
02/741-06-05 – 1. starostno obdobje

02/741-14-16 – tajništvo
02/741-06-06 – kuhinja

Enota Velika Nedelja

Velika Nedelja 7 a, 2274 Velika Nedelja

Vrtec posluje od 5.30 do 16.30 ure.
Vodja enote je Natalija Kirič.

 

 

Telefon: 02/719-81-73

Naši programi

Celodnevni programi predšolske vzgoje
Program se izvaja po nacionalnem programu Kurikulumu za vrtce in traja od 6 do 9 ur. Vanj se vključujejo vsi otroci, ki so razporejeni v oddelke glede na svojo starost.
Celodnevni program predšolske vzgoje s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo
Ta program se izvaja po Kurikulumu za predšolsko vzgojo, vanj pa so usmerjeni otroci s posebnimi potrebami. Po nacionalno sprejetih navodilih se jim prilagajajo načini, pristopi, metode in organizacija programa, sledijo pa istim ciljem kot ostali otroci. Otroci s posebnimi potrebami so vključeni v t.i. redne oddelke, s svojimi vrstniki.
Prilagojen program predšolske vzgoje
Prilagojeni program za predšolske otroke ima enaka izhodišča kot Kurikulum za vrtce, vendar se s svojimi cilji, metodami, načini in organizacijo izvedbe popolnoma prilagaja razvojnim značilnostim otroka s posebnimi potrebami. Drugače ga imenujemo tudi razvojni oddelek. Vanj so usmerjeni otroci s posebnimi potrebami, za katere bi bila vključenost v redni oddelek prevelik izziv. Program razvojnega oddelka vključuje tudi povezovanje in sodelovanje z drugimi oddelki, tako da otroci lahko prehajajo tudi med druge programe oz. oddelke.

Naša vizija in vrednote

VRTEC ZA PRIHODNOST

Razvijali bomo kompetence in veščine za lažjo in boljšo prihodnost vseh udeležencev
vzgojno – izobraževalnega procesa, še posebej otrok.
mom-630x420 Prijateljstvo in ljubezen
do vseh- otrok, staršev, zaposlenih
Brother and sister in pink shirts with smile shake hands. Fake smile, bad peace is better than a good war. Spoštovanje
ki mora biti vzajemno, do vseh udeleženih (otrok, zaposlenih in staršev).
what-honesty-means-04 Poštenost
do sebe in drugih.
cc5a0995d4bbac5b595475055002588f Strpnost in sprejemanje drugačnosti
ne glede na poreklo, veroizpoved, socialni status ali sposobnosti

Dragi starši

DOSTOPNOST