“Tisto, kar se najbolj splača zapraviti za otroka,

je vaš čas!” (Louise Hart) 

Novice

POLA ZA ODJAVO – za čas poletnih počitnic (julij, avgust)

https://vrtec-ormoz.si/wp-content/uploads/2022/06/POLA-ZA-ODJAVO.docx

Naše enote

Enota Ormož

Dobravska ulica 13 a, 2270 Ormož

Vrtec posluje od 5.30 do 17.30 ure.
Vodja enote je Nataša Grabovac.

Telefon: 02/741-06-03 – 2. starostno obdobje
02/741-06-05 – 1. starostno obdobje

02/741-14-16 – tajništvo
02/741-06-06 – kuhinja

Enota Velika Nedelja

Velika Nedelja 7 a, 2274 Velika Nedelja

Vrtec posluje od 5.30 do 16.30 ure.
Vodja enote je Natalija Kirič.

Telefon: 02/719-81-73

Naši programi

Celodnevni programi predšolske vzgoje
Program se izvaja po nacionalnem programu Kurikulumu za vrtce in traja od 6 do 9 ur. Vanj se vključujejo vsi otroci, ki so razporejeni v oddelke glede na svojo starost.
Celodnevni program predšolske vzgoje s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo
Ta program se izvaja po Kurikulumu za predšolsko vzgojo, vanj pa so usmerjeni otroci s posebnimi potrebami. Po nacionalno sprejetih navodilih se jim prilagajajo načini, pristopi, metode in organizacija programa, sledijo pa istim ciljem kot ostali otroci. Otroci s posebnimi potrebami so vključeni v t.i. redne oddelke, s svojimi vrstniki.
Prilagojen program predšolske vzgoje
Prilagojeni program za predšolske otroke ima enaka izhodišča kot Kurikulum za vrtce, vendar se s svojimi cilji, metodami, načini in organizacijo izvedbe popolnoma prilagaja razvojnim značilnostim otroka s posebnimi potrebami. Drugače ga imenujemo tudi razvojni oddelek. Vanj so usmerjeni otroci s posebnimi potrebami, za katere bi bila vključenost v redni oddelek prevelik izziv. Program razvojnega oddelka vključuje tudi povezovanje in sodelovanje z drugimi oddelki, tako da otroci lahko prehajajo tudi med druge programe oz. oddelke.

Naša vizija in vrednote

VRTEC MAVRIČNIH VREDNOT

Vsi udeleženci v vzgojnem procesu bomo skrbeli za razvijanje in negovanje vrednot, da bo nastala mavrica, ki nas bo združevala v želji po razvoju, spremembah in napredku.
mom-630x420 Prijateljstvo in ljubezen
do vseh- otrok, staršev, zaposlenih
Brother and sister in pink shirts with smile shake hands. Fake smile, bad peace is better than a good war. Spoštovanje
ki mora biti vzajemno, do vseh udeleženih (otrok, zaposlenih in staršev).
what-honesty-means-04 Poštenost
do sebe in drugih.
cc5a0995d4bbac5b595475055002588f Strpnost in sprejemanje drugačnosti
ne glede na poreklo, veroizpoved, socialni status ali sposobnosti

Dragi starši

DOSTOPNOST