Novice

Oba projekta potekata pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Bistvo programa je sodelovanje med zdravstvenimi domovi in šolami ter vrtci. Gre za zagotavljanje izvajanja preventivnega zdravstvenega varstva za otroke, kamor sodi tudi vzgoja za zdravje. Vzgoja za zdravje za starše predšolskih otrok poteka v okviru rednih sistematičnih ali preventivnih pregledov pa tudi izven njih. Za predšolske otroke pa lahko vzgojo za zdravje izvedemo tudi v okviru vzgojno izobraževalnih ustanov. Kar pomeni, da predšolske otroke v vrtcu obišče izvajalec vzgoje za zdravje iz zdravstvenega doma, ki otrokom na zanimiv in igriv način prikaže skrb za zdravje in zdrave navade. Področja, ki se jih dotika vzgoja za zdravje v vrtcih, so razvoj zdravih navad, osebna higiena in preprečevanje nalezljivih bolezni, zdrava prehrana, gibanje, preprečevanje poškodb pa tudi skrb za ustno higieno.

 

V našem vrtcu je program vzgoje za zdravje zaživel kot sestavni del življenja in verjamemo, da vodi tudi k boljšemu zdravju in višji kakovosti življenja naših otrok. Vsebine zdravstvene vzgoje bomo izvajali v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje s projektoma »Zdravje v vrtcu« in »Varno s soncem« V okviru tega bomo sodelovali tudi z Zdravstvenim domom  Ormož- s pediatrično ambulanto in zobozdravstveno ambulanto. Redno nas bo obiskovala medicinska sestra, ki izvaja vzgojo za zobno in ustno higieno, ga. Pavla Govedič. Sistematski pregledi zobovja se bodo opravljali v šol. ambulanti v ZD Ormož.

Medicinska sestra, ga. Marjana Kelenc in vzgojiteljice bodo pri svojem delu še posebej pozorne na higienske navade otrok in o tem osveščale tudi starše. Naše sodelovanje bomo nadaljevali tudi s povezovanjem z dr. Kolarič Dušanom, pediatrom, ki bo po potrebi za nas in naše starše izvedel predavanje. Skrb za zdrav način življenja in prehranjevanja je tudi naša osnovna naloga, zato se bomo še posebej potrudili, da bomo odrasli dober zgled otrokom.

 

DOSTOPNOST