News

Namen izziva

Namen izziva je na inovativen način, ki presega učinke običajnega vzgojno izobraževalnega dela, prispevati k razvoju otrok. Skozi proces izziva in s pomočjo vzornika tako dodatno vplivamo na otrokov spoznavni, moralni in čustveno-socialni razvoj.

Cilji izziva

Kot vzornik navdušiti mlade za dobra dela. Da začutijo, da imajo dobra dela pomemben doprinos družbi ter pomagajo posamezniku pri njegovem počutju in razvijanju osebnosti. Da se splača biti dober, ker je to največ, kar lahko kot posameznik prispevaš družbi in okolju.

Tema izziva

Temo izziva določi ravnatelj skupaj s skupino otrok in strokovnimi delavci vrtca. Po lastni presoji opravimo dobro delo, ki je v lokalnem okolju najbolj potrebno: pleskanje stanovanja, pomoč pri pripravi lesa za kurjavo, pomoč pri selitvi, pomoč pri čiščenju snega, obnova igrišča, pospravljanje smeti itd.

Vodja izziva

Vodja izziva je ravnatelj. Ravnatelj kot vzornik dokaže, kaj vse lahko posameznik, zgolj z dobro idejo, voljo, vizijo naredi in doprinese družbi in lokalnemu okolju. Ravnatelj je pobudnik, organizator in koordinator izvedbe izziva.

Število otrok

Je odvisno od vsebine in ciljev aktivnosti. Pomembno je, da se pri številu otrok ne omejujemo, razen v primerih, ko je to zaradi organizacijskih ali drugih razlogov nujno. Učinek izziva bo večji, če doseže večjo število udeležencev. Pri določanju števila upoštevamo tudi starost otrok.

Videoposnetek

Snemalec je lahko zaposleni v vrtcu, sorodnik ali kdo od staršev, ki poskrbi za montažo in pripravi vse potrebno, da posnetek pošlje na info@bodidoberbodikul.si ali www.bododoberbodikul.si

Izvedba izziva

Do 12. 12. 2019

Z izzivom se želi mlade spodbuditi k samoiniciativnemu vključevanju v družbeno koristne projekte in jim omogočiti izkušnjo, da lahko prav vsak prispeva k boljšemu življenju v skupnosti.

DOSTOPNOST