Novice

»Po poteh sledi v kulturi« 

Nosilec projekta je Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož.

KAJ PONUJA PROJEKT?

Destinacija Jeruzalem je območje in dežela, ki nam ponuja izjemno kulturno krajino, arheološka najdišča, tradicionalno arhitekturo, bogate domače obrti, številne prireditve, ohranjevanje tradicionalne šege in običaje, številne znane osebnosti. V vseh obdobjih je bilo pomembno življenje tukajšnjih ljudi, ki bi s težavo preživeli brez sožitja z naravo.

NAMEN

S projektom bomo skušali doseči, da se bodo otroci zavedali in pridobili pozitiven odnos do tradicije in ohranjanja kulturne dediščine.

Namen bo tudi razvijati povezave med vzgojno – izobraževalnimi zavodi, umetniki in kulturnimi ustanovami, v smeri rešitve zavedanja o pomenu ohranjanja dediščine za prihodnost. V šolskih in ožjih avtentičnih okoljih, bodo deležniki spodbujeni k raziskovanju in doživljanju dediščine.

OSNOVNI CILJ

Spoznavanje in raziskovanje pisateljev, pesnikov, literatov našega območja.

V našem zavodu bodo otroci spoznali mladinskega pisatelja Igorja Plohla.

DOSTOPNOST