Novice

PREVENTIVNI PROGRAM CAP – PROGRAM ZA PREVENTIVE NASILJA IN ZLORABE OTROK

Podpira ga Ministrstvo za zdravje.

Osnovni cilj je krepiti varovalne dejavnike otrok, mladostnikov, njihovih staršev in strokovnih delavcev za zaščito otrok in mladostnikov pred nasiljem. Program promovira celovit pristop VIZ k preventivi nasilja. Osvetli pomembno podporno vlogo vrstnikov, ki so npr. priče vrstniškemu nasilju. Krepi jih, da bi se podporno odzvali in pomagali ustaviti nasilje nad vrstniki. Tudi v primerih spolnega nasilja lahko podpora vrstnikov pomembno vpliva na odločitev otroka z izkušnjo nasilja za razkritje nasilja. Program vključuje tudi starše in zaposlene v VIZ kot pomembne podporne osebe za preprečevanje vrstniškega in spolnega nasilja.  Otrokom na pozitiven način z igro predstaviti možnosti samozaščitnega ravnanja v različnih situacijah ter jih okrepiti za samozavesten odziv.

DOSTOPNOST