Novice

SOBIVANJE – društvo za trajnostni razvoj je bilo ustanovljeno z namenom izvajanja splošno koristnih projektov in izobraževanja na področju trajnostnega razvoja. Društvo izvaja projekte na več področjih in sicer:

  • okoljskem,
  • socialnem,
  • gospodarskem,
  • kulturnem.

V sklopu programa »Šola sobivanja«, ki združuje projekte zgoraj navedenih področij, je za šol. leto 2019/20 razpisanih več projektov. Sodelovale bodo skupine otrok starih od 2 do 6 let.

DOSTOPNOST