News

Datum: 11. 5. 2020

OBVESTILO o ponovni vzpostavitvi izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa v prostorih VIZ Vrtca Ormož v času izvajanja odrejenih ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19

Spoštovani starši.

Dne 8. 5. 2020 smo prejeli okrožnico Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport (št. 6030-1/2020/31), na podlagi katere Vas obveščamo, da se bo vzgojno-izobraževalno delo in varstvo otrok od 18. 5. 2020 ponovno izvajalo v prostorih vrtca, seveda ob upoštevanju vseh priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Ker slednje od nas zahtevajo temeljito organizacijsko in prostorsko pripravo, Vas prosimo, da do torka, 12. 5. 2020  do 15. ure sporočite prisotnost oziroma odsotnost svojega otroka in sicer:

  • za otroke, ki so vključeni v Vrtec Ormož vodji enote Nataši Grabovac, na telefon 041/438-091 ali na e-naslov mamasenka.grabovac@gmail.com,
  • za otroke, ki so vključeni v Vrtec Velika Nedelja vodji enote Sari Korotaj, na telefon 051/255-022 ali na e-naslov sara.korotaj@gmail.com.

Vodjem enot sporočite:

  1. ali otrok z 18. 5. 2020 pride v vrtec ali ne,
  2. predviden čas prihoda v vrtec in odhoda domov.

Vrtec smejo obiskovati le zdravi otroci, zato boste starši ob prihodu otroka morali vzgojiteljici  tedensko oddajati podpisano izjavo (priloga 1), s katero jamčite, da je otrok zadnjih 14 dni zdrav in ni bil v stiku z nobeno osebo, okuženo s COVID-19. Za namen izpolnjevanja te izjave obisk zdravnika ni potreben.

V primeru, da ima otrok sam ali katerakoli druga oseba v družini oz. v istem gospodinjstvu (drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba) zdravstvene omejitve, otroku odsvetujemo obiskovanje vrtca. Starši se v tem primeru posvetujte z izbranim zdravnikom- specialistom pediatrije. Seznam zdravstvenih omejitev je v prilogi 2 tega obvestila.

Seznanjamo Vas, da je ob ponovnem odprtju vrtca TVEGANJE ZA PRENOS OKUŽBE Z VIRUSOM COVID-19 VEČJE. Temu ustrezno skušajte zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike z vsemi zaščitnimi ukrepi (zadostna razdalja, uporaba maske, higiena rok ter higiena kašljanja in kihanja).

STARŠI, KI BODO OTROKA PONOVNO VKLJUČILI V VRTEC, BODO DOLŽNI PLAČEVATI OSKRBNINO IN STROŠKE PREHRANE. TISTIM, KI PA SE BOSTE ODLOČILI, DA OTROKA V VRTEC NE BOSTE PRIPELJALI, OSKRBNINE NE BOMO ZARAČUNALI.

O organizaciji dela vrtca, novem hišnem redu (prihodi in odhodi otrok, zaščitni ukrepi,…) Vas bomo obvestili do konca tega tedna. Zato Vas prosimo, da redno spremljate prejeta obvestila in spletno stran VIZ Vrtca Ormož.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

Ravnateljica, Simona Meško, l.r.

PRILOGE:

 

OBVESTILA MIZŠ in NIJZ: