News

Spoštovani starši.

Obveščamo Vas, da boste po pošti na naslov otroka prejeli obvestilo, v kateri oddelek (in enoto) bo Vaš otrok vključen od 1. 9. 2020 ter kateri strokovni delavki bosta oddelek vodili.

V novem šolskem letu 2020/2021 bomo tako izvajali program predšolske vzgoje (tudi s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo) v 8 oddelkih v enoti Ormož in v 5 oddelkih v enoti Velika Nedelja, v enoti Ormož pa se bo v 1 oddelku izvajal prilagojen program predšolske vzgoje (razvojni oddelek).

Želimo Vam prijetne, predvsem pa zdrave počitnice!

Kolektiv VIZ Vrtca Ormož

DOSTOPNOST