News

Spoštovani starši. V spodnjem besedilu so spremenjena NAVODILA, ki veljajo in se uporabljajo od 31. 8. 2020 do preklica ali sprememb.

Pojav novega koronavirusa pomeni dodatno tveganje v življenju in potrebo po spremembi obnašanja ter prilagoditvah. V vrtcu bomo izvajali ukrepe v obsegu, kolikor je to možno in izvedljivo zaradi narave dela in sposobnosti dojemanja otrok.

Najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da bolni ostanejo doma. V VRTEC SME LE ZDRAV OTROK.

Kljub izvajanju vseh ukrepov se lahko še vedno pojavijo primeri okužbe. Popolne varnosti ni. Pomembno je, da se držimo splošnih navodil NIJZ:

  • pogosto in temeljito umivanje (in razkuževanje rok, ko voda ni na razpolago),
  • higiena kašlja in kihanja,
  • vzdrževanje primerne razdalje (1,5 do 2 m),
  • z nečistimi rokami se ne dotikamo obraza,
  • uporaba zaščitne maske v zaprtih prostorih za odrasle.

Starše pa vljudno naprošamo, da upoštevajo in izvajajo tudi navodila, ki so specifična za naš vrtec:

SPLOŠNO

OB PRVEM PRIHODU V VRTEC (po počitnicah, po bolezni, tudi če otrok v tednu manjka več kot 2 dni) VZGOJITELJICI ODDAJTE IZPOLNJENO IN PODPISANO IZJAVO, da je otrok zdrav (Izjava staršev)

OTROKU PRIPRAVITE NAHRBTNIK, v katerem naj bodo rezervna oblačila, copatki- če jih v vrtcu nima, posteljnina in ninica za spanje.

OTROK V VRTEC NAJ NE PRINAŠA HRANE, IGRAČ IN KNJIG OD DOMA (razen ninice za spanje in dude, v kolikor le-te otrok potrebuje).

V PRIMERU, DA OTROK ZBOLI, NAJ OSTANE DOMA. Prosimo vas, da vzgojiteljici še isti dan sporočite razlog odsotnosti.

OTROKA NAJ V VRTEC PRIPELJE IN PRIDE PO NJEGA LE ENA ODRASLA OSEBA, priporočljivo je, da je to oseba iz istega gospodinjstva.

Odpiralni čas vrtca ostaja enak kot je bil pred izbruhom COVID-19.

PRIHOD V VRTEC

VSTOP V VRTEC JE DOVOLJEN LE STARŠU, KI OTROKA PRIPELJE oz. PRIDE PONJ, OTROKOM IN ZAPOSLENIM.

V VRTEC BOSTE Z OTROKOM VSTOPALI POSAMIČNO.

ODRASLI VSTOPAJTE V VRTEC Z ZAŠČITNO MASKO in si pri vstopu v vrtec OBVEZNO RAZKUŽITE ROKE (razkužilo je na razpolago).

OTROKA POSPREMITE DO NJEGOVE GARDEROBE, kjer se preobuje in sleče/obleče. V GARDEROBI SE OTROK USEDE NA SVOJE MESTO.

OTROKA POSPREMITE DO VRAT IGRALNICE, kjer ga bo prevzela vzgojiteljica.

DO VZGOJITELJICE, DRUGIH STARŠEV IN OTROK VZDRŽUJTE USTREZNO RAZDALJO (1,5 do 2 m).

OTROK SI BO OB VSTOPU V IGRALNICO TAKOJ UMIL ROKE, zato obiski umivalnic in sanitarij niso potrebni.

V VRTCU SE NE ZADRŽUJTE PREDOLGO in ohranjajte primerno razdaljo do drugih prisotnih (1,5 do 2m).

Glede na to, da pogovornih ur v tem času ne bomo izvajali, boste informacije z vzgojiteljicami lahko izmenjali preko eAsistenta, po elektronski pošti ali po telefonu.

ODHOD IZ VRTCA

Smiselno se uporabljajo navodila kot ob prihodu v vrtec.

POSEBEJ VAS PROSIMO, DA SE Z OTROKI NE ZADRŽUJETE PREDOLGO NA HODNIKIH, NA DVORIŠČU IN NE NA IGRALIH. 

POSKUSITE OTROKOM RAZLOŽITI, DA SE NAJ PO POTI DO/IZ GARDEROBE PO NEPOTREBNEM NE DOTIKAJO NOBENIH POVRŠIN (sten, stenskih in drugih igral, omar, slik, vrat, miz, stolov,…).

POSTOPANJE VRTCA V PRIMERU, DA SE PRI OTROKU v vrtcu pojavijo znaki obolenja s COVID-19

V primeru, da bo strokovni delavec opazil znake obolenja pri otroku, ga bo odpeljal v poseben prostor – IZOLACIJSKO SOBO, ga namestil na ležalnik ter takoj poklical starše. Zato vas vljudno prosimo, da je na telefon VES ČAS dosegljiv vsaj eden od staršev. Hkrati  bo v prostor odnesel tudi otrokove osebne predmete. Z otrokom bo do prihoda staršev ostala oseba, ki bo v tistem času prosta. Izolacijska soba bo ustrezno označena.

Starši boste ob prihodu po otroka opozorjeni, da se o nadaljnjih ukrepih pri otroku posvetujete z izbranim zdravnikom.

Otrok, ki zboli za Covid-19, mora ostati doma po navodilih zdravnika. Starši o potrjeni okužbi morate takoj obvestiti vrtec, vrtec pa epidemiološko službo NIJZ. Z epidemiološko preiskavo se bo iskal izvor okužbe in identificiralo kontakte, ki so bili v stiku z obolelim otrokom. Pričetek kužnosti je dva dni pred pojavom bolezni. NIJZ svetuje kontaktom, da v času inkubacije Covid-19 spremljajo svoje zdravstveno stanje ter posredujejo seznam kontaktov Ministrstvu za zdravje, ki izda odločbe o karanteni.

Spoštovani starši.

Upamo, da zadnje točke teh navodil ne bo potrebno izvajati. Zato mora vsak od nas k temu prispevati po svojih najboljših močeh in z vso odgovornostjo za lastno zdravje in zdravje drugih.

PROSIMO VAS, DA NAVODILA UPOŠTEVATE IN IZVAJATE ODGOVORNO IN STE S TEM TUDI ZGLED SVOJIM OTROKOM.

DOSTOPNOST