Novice

Spoštovani starši.

Skladno z okrožnico MIZŠ, z dne 27. 10. 2020, Vas obveščamo, da za vrtce, šole in zavode ne velja več 60 dnevni plačilni rok, kadar je dolžnik fizična oseba (starši). Obveznost plačila oskrbnine za mesec oktober bo tako zapadla v plačilo 18. novembra. Pri tem Vas naj še opomnimo, da vam bo oskrbnina za avgust zapadla v plačilo 31. 10. 2020 in oskrbnina za mesec september  do 30. 11. 2020. 

Hvala za razumevanje.

DOSTOPNOST