News

Spoštovani starši.

Danes, 14. 1. 2021, smo prejeli okrožnico pristojnega ministrstva, da so ukrepi za zajezitev epidemije Sars-COV-2, s katerimi se začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih za vzgojo in izobraževanje (z izjemo zavodov in šol za učence s posebnimi potrebami), podaljšani do 22. 1. 2021.

Vrtci še naprej delujemo v zmanjšanem obsegu, kar pomeni, da izvajamo vzgojno-izobraževalno dejavnost le za otroke tistih staršev, ki si kako drugače ne morejo zagotoviti varstva zanje. Tako kot do sedaj to dokazujete s potrdilom delodajalca (za oba starša) o prisotnosti na delu.

Hvala za razumevanje.

Ormož, 14. 1. 2021

Uprava VIZ Vrtca Ormož

 

DOSTOPNOST