Novice

Spoštovani starši.

Obveščamo vas, da so oddelki za novo šolsko leto oblikovani, otroci pa vanje razporejeni skladno s predpisanimi normativi. Tudi strokovne delavke so razporejene in igralnice po skupinah določene.

Starši ste na naslov otroka prejeli obvestilo, v katero skupino je otrok razporejen in katere strokovne delavke ga bodo v šolskem letu 2021/2022 sprejele. V obvestilu je za vse otroke navedeno, da jih bodo vzgojiteljice sprejele 1.9.2021. Opozarjamo vas, da je to datum začetka novega šolskega leta in ne datum dejanskega vstopa otroka v vrtec, o katerem smo se dogovorili s pogodbo o medsebojnih pravicah.

Zadnji teden avgusta (med 23. in 27. avgustom) napovedujemo roditeljski sestanek za starše otrok novincev (tisti, ki v šolskem letu 2021/2022 prvič vstopajo v vrtec), v septembru pa bodo skupni in / ali oddelčni roditeljski sestanki za starše vseh otrok. O točnem datumu, kraju in obliki srečanja (glede na epidemiološke razmere) boste še naknadno obveščeni.

V primeru višje sile (npr. bolniške in druge odsotnosti zaposlenih, epidemiološkega stanja,…) si vrtec pridržuje pravico do sprememb v organizaciji dela.

V primeru nejasnosti ali vprašanj lahko pišete na e-naslov viz.vrtec-ormoz@guest.arnes.si

DOSTOPNOST