Novice

My Talent - Your Future

KA101- Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju

Aprila 2020 smo uspešno kandidirali na razpisu projektov Erasmus+, na področju izobraževanja šolskega osebja (krajše: KA 101). Tako nam je nacionalna agencija odobrila nepovratna evropska sredstva za projekt nadaljnjega usposabljanja strokovnih delavcev vrtca, v višini 30.599,00€.

Projekt smo poimenovali »Moj talent- vaša prihodnost«, ker menimo, da je kvalitetna, čuteča, premišljena in strokovno zasnovana vzgoja otrok pomemben oblikovalec in napovednik naše družbene prihodnosti. Prepričani smo, da bomo z individualizacijo, upoštevanjem potreb in potencialov vsakega otroka, še posebej pa tistih, ki izkazujejo višje potenciale, lažje usmerjali tudi vsesplošen družbeni razvoj v tehnološkem, znanstvenem, ekološkem in moralno-socialnem smislu.

ŠIRŠE IZHODIŠČE:

z individualizacijo, upoštevanjem potreb in potencialov vsakega otroka, še posebej tistih, ki izkazujejo višje potenciale, usmerjamo vsesplošni družbeni razvoj v tehnološkem, znanstvenem, ekološkem in socialno-moralnem smislu

CILJ PROJEKTA:

S PROJEKTOM ŽELIMO IZBOLJŠATI KOMPETENCE IN ZMOŽNOSTI ZAPOSLENIH ZA DELO S PREDŠOLSKIMI OTROKI, KI IZKAZUJEJO VIŠJE POTENCIALE

KLJUČNA PODROČJA IZBOLJŠAV: SPLOŠNO


 • dvig kvalitete znanja tujega jezika na tak nivo, da ga bomo lahko uporabljali tudi za zgodnje poučevanje t.j. v vrtcu
 • suverena in smiselna uporabo elementov NTC in STEAM edukacije pri delu,
 • poznavanje značilnosti potencialno nadarjenih
 • nove metode, pristopi in oblike dela z otroci za dvig motivacije in ustvarjalnosti pri učenju,
 • spodbujanje k mednarodnemu sodelovanju in povezovanju v podobnih projektih oz. sodelovanje v strateških partnerstvih z namenom uvajanja inovacij in nadaljnjega spreminjanja metod in didaktik predšolske vzgoje

KLJUČNA PODROČJA IZBOLJŠAV: SPECIFIČNO


 • vsebinsko obogatiti ponudbo in program vzgojno izobraževalnega procesa za potencialno nadarjene otroke in s tem dvigniti kvaliteto dela tudi za vse ostale udeležence,
 • metodološko obogatiti in z drugačnimi pristopi in oblikami dela izboljšati izvedbo programa predšolske vzgoje,
 • z mednarodnim povezovanjem spodbuditi več možnosti za drugačno učenje za naše najmlajše uporabnike.

V okviru projekta bodo potekale naslednje aktivnosti za strokovne delavce:


 • izobraževanja na strukturiranih tečajih v tujini (Teaching English for very young pupils- Malta, Playful Science Education- Finska, STEAM Education- Grčija)
 • obiski na delovnih mestih oz. tako imenovani »job-shadowing«: Vrtić Šumska Bajka (Beograd), Escola Ruben Dario (Barcelona), Przedszkole Nr 83 Kolorowe Kredki (Gdansk) in Tiny Hands English Kindergarten (Helsinki)
 • implementacija novih pristopov in elementov v redno delo
 • prenos znanja na sodelavce znotraj in izven zavoda
 • predstavitev izkušenj

Projekt traja od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022 in je vpisan v evropsko platformo projektov, kjer bomo tudi objavljali rezultate.

(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-SI01-KA101-075605)

Zaradi epidemije SARS- Cov2 bomo aktivnosti in sodelovanja s partnerji prilagajali trenutnim epidemiološkim razmeram in omejitvam. Zaradi tega so možne spremembe partnerjev ali podaljšanje obdobja projekta.

Zapisala: Nataša Gregur (koordinator projekta)

DOSTOPNOST