Novice

EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV

Zapisala: Nataša Grabovac

V tednu od 22. do 26. 11. 2021 smo v skupini Prijatelji, z vzgojiteljicama Natašo Grabovac in Mihaelo Meško, obeležili akcijo Evropski teden zmanjševanja odpadkov, ki je bil uveden leta 2009 v okviru projekta LIFE+ in ga financira EU. Gre za največjo kampanjo ozaveščanja o zmanjševanju odpadkov v Evropi. Pod vodstvom lokalnih in regionalnih javnih oblasti združuje vse vrste akterjev (državljane, šole, podjetja, nevladne organizacije, združenja), ki organizirajo dejavnosti ozaveščanja o zmanjševanju odpadkov. Osredotoča se na zmanjševanje odpadkov, ponovno uporabo proizvodov in recikliranje. Evropski teden zmanjševanja odpadkov (EWWR) spodbuja vse Evropejce k izvajanju ukrepov ozaveščanja o trajnostnem ravnanju z viri in odpadki v enem tednu novembra, njegov glavni cilj pa je, da otroci spoznavajo načine ponovne uporabe in zmanjševanja odpadkov.

Otroci so preko različnih dejavnosti spoznavali, da se moramo vsi potruditi in zmanjšati uporabo plastičnih izdelkov. Seznanili so se s podatkom, da plastika za razpad v naravi potrebuje 250 let, v primerjavi z jabolčnim ogrizkom, ki za razpad potrebuje približno osem tednov. Preko poučne slikanice Planet, v plastiko ujet (Neal Layton) so se otroci seznanili tudi s podatkom, da je Severnopacifiška cona  najbolj znana cona smeti in je trenutno stokrat večja od naše Slovenije.

Iz odpadnega materiala smo si izdelali eko družabno igro »Sadno potovanje«, spoznavali embalažo, ki lahko nadomesti plastično in je okolju prijazna. Otroci so se igrali tudi eko družabno igro »Očistimo planet«, za izdelavo katere smo prav tako uporabili odpadni material. Otroci so s tem prejeli sporočilo, da ni treba vseh odpadkov vrči v koš, ampak lahko nekatere od njih uporabimo za to, da izdelamo kaj koristnega in poučnega. Obiskali smo razstavo »Z Jadrana z ljubeznijo«, mladega umetnika Nikola Vlašiča, ki inspiracijo za svoje umetnine najpogosteje dobi v starih odvrženih predmetih. Tem predmetom da novo življenje in funkcijo. Njegovo osnovno vodilo, da »ni potrebno ničesar uničiti, poškodovati in zraven še nekoga prizadeti, da bi ustvaril kaj lepega…«, je zelo sporočilno. Da je eden izmed načinov recikliranja tudi ustvarjanje likov za animirani film, kjer so lahko liki izdelani iz kartona, kovinskih zamaškov in odpadnega papirja, smo spoznali z ogledom portugalskega lutkovnega animiranega filma »Dodu, kartonski deček«. V zahvalo našemu zeleno-modremu planetu smo se naučili tudi pesem »Uspavanka za Zemljo«. Besedilo pesmi so otroci z namenom spodbujanja pomnjenja z asociacijami, po metodi NTC »zapisali« s simboli.

Izvedene dejavnosti smo povzeli v zaključno misel, da s sodelovanjem in vsak po svojih močeh lahko poskusimo rešiti naš planet. Naloga se nam zdi zahtevna, vendar mislimo, da zmoremo.

Hvala, ker se trudite tudi vi!

 

DOSTOPNOST