Novice

Velikonočni prazniki v vrtcu Velika Nedelja

Religiozne praznike v javnem vrtcu obeležimo:

  • z namenom seznanjanja otrok z religijami, šegami in navadami lastne kulture in drugih kultur,
  • z namenom ustvarjanja pogojev za vzgojo, za upoštevanje in spoštovanje različnosti in drugačnosti.

Pozornost v vrtcu usmerimo na:

  • ljudsko izročilo (tradicijo),
  • spoštovanje tega, kar ljudem veliko pomeni.

Jajce je simbol življenja, rodovitnosti in plodnosti. Iz jajca se razvije novo mlado življenje, prav tako kot iz zemlje v pomladnem času klije nova, mlada rast. Tako kot v naravi tudi podoba praznikov ostaja v svojem bistvu nespremenjena. Prazniki so povezani s šegami, pesmijo in praznično mizo, ki jo za praznik predpisuje ljudsko izročilo.

Tudi v našem vrtcu smo po skupinah otrokom skušali približati pomen praznika ter spoznali naše ljudsko izročilo.

Veliko smo se pogovarjali, se igrali razne igre spretnosti rokovanja z jajci, spoznali njegovo obliko, sestavo, ga poizkusili in seveda tudi okrasili.

Vendar pa ta praznik ne bi bil popoln, če beseda ne bi tekla tudi o zajčkih. Ti v otrocih vzbudijo največ zanimanja in pričakovanja, saj slednji poskrbi, da so ti še bolj sladki.

Otroci z vzgojiteljicami iz vrtca Velika Nedelja

 

DOSTOPNOST