Novice

PROJEKT ZDRAVJE V VRTCU

Vodilno načelo – skrb za zdravje

V vzgojnem zavodu Vrtec Ormož sta varnost in skrb za zdravje vseh prisotnih osnovni zahtevi, ki omogočata izvedbo vzgojno-izobraževalnega procesa.

Vse skupine temu posvečajo vso pozornost in z namenom ohranjanja zdravja in dobrih vzorov izvajajo različne dejavnosti.

Za ohranjanje zdravja smo vzgojiteljice v oddelkih v sklopu izvajanja projekta Zdravje v vrtcu namenile temu primerne vsebine in izbrane teme. Vse dejavnosti smo izvajali v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ).

Zobozdravstvena vzgoja

Skrb za čiste in zdrave zobke smo vzgojiteljice izvajale čez celo šolsko leto. Oddelke je obiskala medicinska sestra Špela Šerod in na primeren način otrokom podala teme o pomembnosti zdravih zob (pravilno umivanje, zdrava prehrana, sesanje palca ali dude …). Pregledala je zobke, otroke pohvalila za sodelovanje in skrb ter jih nagradila s štampiljkami.

Zdravstvena preventiva

V okviru skrbi za zdravje je vrtec obiskovala tudi medicinska sestra Marjana Kelenc. Otrokom je ob pomoči pripomočkov (plišastih živali) primerno posredovala naslednje vsebine: Poškodbe pri igri, Moje telo in Zdrava prehrana.

Zdrava prehrana v vrtcu

Zdrava prehrana je zelo pomembna; kako otroku približati vse okuse, pa je zelo različno. Nekateri otroci so zelo radi okušali vso hrano, drugi pa so imeli težave.

Sledile so naslednje dejavnosti:

 • ogled posnetka lutkovne predstave »OSTAL BOM ZDRAV« in pogovor o vsebini;
 • na temo Zdrava prehrana je nastala razstava jedi ob Slovenskem tradicionalnem zajtrku z geslom »Zajtrk s sadjem – super dan!« in delavnica Praznična čajanka za vse otroke v vrtcu;
 • priprava otrok k sprejemanju sadja in zelenjave, ki zahteva daljše časovno obdobje;
 • sodelovanje na likovnem natečaju »Igraj se z mano in Zdravko Lidl priporoča«.

Osebna higiena

»V predšolskem obdobju je zelo pomembno navajanje otroka na higieno.«

Strokovni delavci izvajamo skrb za zdravje v vrtcu. Pod skrb za zdravje pa spada higiena, s katero začnemo strokovne delavke otroke seznanjati že ob vstopu v vrtec. Sprva se najmlajši otroci učijo in počasi usvajajo skrb za osebno higieno, saj so še premajhni. Ob pomoči odraslega v oddelku pa otrok usvoji dnevno rutino. Tukaj nastopijo dnevne ponovitve urjenja skrbi za higieno otrok, saj smo jih vzgajale z zgledom in vsakodnevnim ponavljanjem pravilnega umivanja rok z milom dalj časa. Vsi sodelujoči smo si vzeli čas za umivanje brez hitenja. Pomembna je bila tudi pravilna uporaba sanitarij in ustrezen način izvajanja kašljanja, kulturno prehranjevanje in nega po hranjenju.

Dejavnosti s temo Varno s soncem

 • Dejavnosti mlajših skupin so temeljile na vzgajanju nošenja lahkih, ohlapnih in zračnih oblačil. V času počitnic in vedno toplejših, sončnih dni smo vzgojiteljice otroke večkrat preoblačile. Pri tem so se nekateri malčki že sami slekli, drugim je seveda pomagala roka odraslega. Otroci so urili spretnosti obuvanja in sezuvanja, saj so bili nekaj časa tudi bosi. Bivali so na terasi v dopoldanskem času, se izogibali soncu in poiskali senco ter se igrali z vodo (po priporočilih NIJZ).
 • Starejše skupine so izvedle pogovor o soncu in zaščiti kože s pomočjo različnih knjig ter drugih didaktičnih sredstev. Otroci so pri tem samostojno razmišljali in sklepali. Prebirali so zgodbe, povezane s poletjem, morjem, soncem, počitnicami, v revijah in knjigah za otroke. O dejavnostih smo strokovne delavke obveščale starše s pomočjo kotička za starše.
 • Izdelali so si vremenski koledar in spremljali sončne dni
 • Igrali so se z vodo (pretakanje, prelivanje, brizganje).
 • Opazovali so dolžino sence svojega telesa in se temu primerno pravočasno umaknili v senco.
 • Poslušali in peli so že znane ter nove pesmice o poletju (Sijaj, sijaj sončece; Sonce se smeje; Barčica po morju plava …).
 • Poslušali so pesmi, povezane s soncem, morjem, poletjem itd. s pomočjo avdiovizualnih sredstev (DVD, CD predvajalnik).

Svetovni dnevi, ki smo jih obeležili v vrtcu in so povezani z zdravjem

 • Slovenski tradicionalni zajtrk – ogled razstave domačih tradicionalnih jedi (med, kruh in mleko)
 • 22. 9. 2021 – DAN BREZ AVTOMOBILA

Z vključevanjem v teden mobilnosti so sodelujoči prispevali k širjenju sporočila, da lahko s trajnostno naravnanimi načini mobilnosti veliko naredijo za še bolj zeleno prihodnost in boljšo kakovost življenja. Otroci so ta dan v vrtec prišli peš, s kolesom ali skirojem.

 • 15. 10. 2020 – SVETOVNI DAN HOJE

Otroci so se seznanili z namenom omenjenega dne. Udeležili so se daljšega opazovalnega sprehoda in se pogovarjali o pomenu gibanja za zdravje.

 • 16. 10. 2021 – SVETOVNI DAN HRANE

Ta dan smo obeležili 21. 10. 2021, in sicer smo so si v grajskem kinu ogledali belgijski animirani film »Lačen sem« in vsebino navezali na slogan tega dneva: “Boljša proizvodnja, boljša prehrana, boljše okolje in boljše življenje.” Posvetili smo se tudi ekovsebinam za trajnostni razvoj.

 • 13. 11. 2021 – MEDNARODNI DAN PRIJAZNOSTI

V tednu 8.–11. 11. smo poslikavali kamenčke prijaznosti ob Mednarodnem dnevu prijaznosti, ki ga obeležujemo 13. novembra. Otroci so kamenčke skupaj s sporočilcem položili ob drevesa pri občini z namenom “narisati” nasmeh na obraze mimoidočim, obenem pa z njimi polepšati Slovenijo.

 • 19. 11. 2021 – SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK

Otroci so se seznanjali s pomenom lokalno pridelane hrane. Letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk je že enajsti po vrsti in je potekal pod sloganom »Zajtrk s sadjem – super dan!«

 • 21. 3. 2022 – DAN SOLIDARNOSTI

Obeležili smo ga 15. 3. Otroci so s kreativno tehniko »brainstorming« iskali ideje o pomenu »rasne diskriminacije«, ki so jih zapisali na plakat. Pogovarjali smo se o posledicah diskriminacije in to ubesedili z risbo. Igrali smo se interaktivni igri za spodbujanje in krepitev življenjskih veščin: »Račke« in »Poiščite tiste, ki jim pripadate« za krepitev pozitivne identitete in empatije.

 • 21. 3. 2022 – MEDNARODNI DAN DOWNOVEGA SINDROMA

Obeležili smo ga 17. in 21. 3. Otroci so se s pojmom DS seznanili preko različnih interaktivnih iger in pogovora, ki jih je mednarodna organizacija Down Syndrome International za ta dan pripravila v obliki priročnika #InclusionMeans. Odgovarjali so na vprašanja o inkluziji. Ogledali so si pesem 50 mam in otrok z DS, podkrepljeno s kretnjami znakovnega jezika, vsak otrok je pokazal po eno kretnjo s posnetka. Otroci so črtno risbo nogavičk okrasili z vzorci po želji. S fotografijo obutih, pisanih nogavičk, ki veljajo kot razpoznavni znak tega dneva, smo sodelovali v »Žogastem FOTO izzivu«.

 • 2. 4. 2022 – SVETOVNI DAN ZAVEDANJA O AVTIZMU

Dejavnosti na to temo smo izvedli v terminu od 28. 3. do 1. 4. Otroci so se z zgodbo o dečku z avtizmom, Žan je drugačen (Helena Kraljič), seznanili z značilnostmi avtizma. Te značilnosti so ubesedili z risbo, nastale likovne izdelke, črtne risbe, ki so vsebovale le rumeno, modro in oranžno barvo, pa smo poslali na natečaj Modri SAM 2022.

 • 7. 4. 2022 – SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Dejavnosti na to temo so v skupini Prijatelji potekale v tednu od 4. 4. do 8. 4. V grajskem kinu smo si ogledali dokumentarni zvočni film o Ormožu, ki je bil posnet leta 1935 kot reklamni film, namenjen turistom in bolnikom. Spoznali smo Otmarja Majeriča, ki je leta 1927 v Ormožu ustanovil sanatorij za zdravljenje revmatičnih bolnikov. Prostor smo očistili po principu »otrok najde, vzgojitelj pobere« in napolnili vrečo s smetmi, ki smo jo odložili na ekološkem otoku.

Tema Duševno zdravje

Oddelki starejših skupin so za duševno zdravje uvedli jogo za otroke. Nekateri so jih izvajali dnevno in se urili v veščini »znati se umiriti« s pomočjo vizualizacije in meditativnih zgodb. Igrali so se z različnimi socialnimi in interaktivnimi igrami za spodbujanje in krepitev življenjskih veščin ter prepoznavanje in izražanje čustvenih stanj. Poslušali so različne zgodbe, ki otrokom pomagajo v določeni situaciji premagati in razumeti določeno stanje (Zdravilne zgodbice, Mia Bone in Petra Julia Ujawe), kot npr.: zakaj se bojim teme, zakaj se bojim zobozdravnika, agresivno vedenje, izbruhi trme, spodbujanje poguma …

Starejša skupina se je posvetila temi Mednarodnega dneva strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo, edinstvenega, nepridobitnega človekoljubnega projekta Izobraževalnega centra Eksena: »Z drugimi ravnaj tako, kot si želiš, da bi drugi ravnali s tabo«. Namen projekta je poglobiti védenje o pomenu strpnosti in izpostaviti problematiko pasti upravičene nestrpnosti.

Gibanje

V tem šolskem letu smo izvajali veliko gibalnih aktivnosti. Ob slabem vremenu in v zimskem času smo dejavnosti izvajali v telovadnici, igralnici, na hodnikih in terasi. Ob lepem vremenu pa smo bili veliko zunaj (sprehodi, pohodi, gozd, narava, stadion, park, igrišče pred vrtcem). Izvajali smo tudi gibalne dejavnosti v okviru Malega sončka: pohode, igre, plavalni tečaj, tek …

 • Starejša skupina Prijatelji se je udeležila pohoda Mali sonček skozi gozd pod Hajndlom, kjer so izvedli sprostitveno delavnico po Barbari Muhič: »Dogodivščina za zdravje«. Po metodi tekočega učenja so se igrali igro »Z lepoto pred seboj«. Igra spodbuja vidno zaznavanje in spada med igre za delitev navdiha z drugimi. Dogodivščino so zaključili s spoznanjem, da ima preživljanje časa v naravi zdravilno moč.

Gibanje v naravi je čez celotno leto pomenilo spoznavanje in menjavanje letnih časov. Starejše skupine so v gozdu in parku največ pozornosti posvetile raziskovanju narave. Obiskovali so mešan gozd, od vrtca oddaljen približno 2 km. Pot do gozda je vodila po različnih površinah (cesta, njiva, travnik). Otrokom so strokovne delavke omogočile možnost proste igre in ustvarjanja z naravnimi materiali. Na okoliških travnikih so s pomočjo lup iskali in raziskovali žuželke in polže. Pohode so izvedli v naravo kot tudi v urbani del mesta (na vse strani od vrtca). Veliko pozornosti so posvetili pravilom in varnosti v prometu. Cilji pohodov so bili vedno načrtovani in ciljno naravnani.

Narava in varovanje okolja

Za naravo in varovanje okolja smo ozaveščali otroke in s tem posledično tudi starše in se navajali na pravilno ločevanje odpadkov ter s tem varovali okolje in živa bitja v njem.

»Smeti sodijo v koš za smeti.«

Vzgojiteljice skupine Prijatelji so se ob dnevu zdravja odločile poskrbeti za okolje po principu »Otrok najde, vzgojitelj/odrasel pobere«. S tem načinom dela so nas vse naučili, kako v prihodnje primerno ukrepati in poskrbeti za naravo.

Vsem sodelujočim iskren »hvala« za poučen in ustvarjalen letošnji način dela.

Zapis pripravila Renata Pajan s strokovnimi delavci

 

DOSTOPNOST