Novice

PROJEKT VARNO V VRTEC IN ŠOLO – ŠOLA SOBIVANJA

V projektu »Varno v vrtec in šolo« je sodelovalo vseh 14 skupin v vrtcu Ormož z enoto Velika Nedelja. Zaposlene v vrtcu se zavedamo, da je otroke potrebno vedno znova seznanjati, kako pomembno je odgovorno ravnanje v prometu. Z otroki smo najprej skozi pogovor spoznavale koliko otroci o samem prometnem režimu že vedo ter tako spoznale kaj bi otroke na to temo še posebej zanimalo.

Vzgojiteljice smo tako otrokom ponudile več različnih dejavnosti, preko katerih so otroci skozi igro spoznavali veščine v prometu:

 • pomen znaka »STOP« so nekateri otroci spoznavali preko pesmi ter se naučili deklamacijo »Pozor na cesti«,
 • otroci so razvrščali vozila glede na vrsto prometa (vodni, cestni, železniški),
 • se igrali uganke o prometu (semafor, prehod za pešce, pločnik),
 • skozi medvrstniško učenje so se udeležili varne poti od vrtca do šole (najstarejša skupina pomaga pri varni poti najmlajših otrok v vrtcu),
 • otroci so se na prometnem poligonu preizkusili v vlogi pešca in »voznika«,
 • najstarejše skupine so se spoznale s policistoma, s katerima so se odpravili na varen sprehod ter se naučili pomembnih pravil kot udeleženci pri hoji, ogledali so si tudi policijski avto,
 • veliko pozornost smo namenili pogovoru o uporabi varnostnega pasu ter čelade (na kolesu, skirojih, rolerjih,…),
 • otroci so si naredili zemljevid »OKOLICA VRTCA« na katerega so umestili prometne znake, ki so v bližnji okolici,
 • otroci so ob ponavljanju cestnih predpisov utrjevali tudi barve (barve znakov, barva prehoda za pešce, pomen barv na semaforju)
 • prebiranje zgodb na temo prometa in trajnostne mobilnosti, kot je »Ekovozikolocikel«, Mojiceja Bonte, ki nas spodbuja k trajni mobilnosti, kako v vsakodnevno življenje vključiti navade, ki bodo prispevale k varovanju okolja,
 • otroci so se prav tako po varni poti sprehodili do avtobusne postaje in do železniške postaje ter tako na podlagi videnega izdelali vlak oz. avtobus,
 • nekateri so si ogledali animirano serijo »Lepši svet« – Promet in posnetek o varnem vključevanju v promet kot kolesar oz. pešec,…

Skupine smo se tako na podlagi starostne skupine otrok na opazovalnih sprehodih srečevale z mnogimi prometnimi predpisi kot so prehodi za pešce, prometnimi znaki ter spoznavali njihov pomen. Vadili smo tudi hojo po pločniku ter skrbeli za varno hojo tam kjer ni pločnika.

Prav tako celoten zavod aktivno stremimo k trajnostni naravnanosti, saj si želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad vrtčevskih otrok in njihovih bližnjih ter posledično k zmanjšanju motornega prometa v okolici vrtca. Na ta način želimo otrokom privzgajati občutek za skupno dobro in za naš odnos do narave, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja.

K sodelovanju povabimo tudi starše in jih spodbujamo, da tudi preko vikendov z otroki izvedejo aktivnosti brez avtomobila.

Naš namen je, da bi naše vsakodnevne poti premagovali na trajnosten način in v stiku z naravo v medsebojni povezanosti. Ta čas nam omogoča veliko možnosti za pogovor in pristen stik v preživljanju časa z družino za dobrobit vseh.

Nastale fotografije si lahko pogledate na naši Facebook strani:

Projekt varno v vrtec in šolo – ŠOLA SOBIVANJA

Zapise vzgojiteljic zbrala in pripravila vzg. Natalija Kirič

 

 

DOSTOPNOST