Dnevna rutina

1. STAROSTNO OBDOBJE

Dnevne aktivnosti v oddelkih 1. starostnega obdobja

Sprejem otrok in umirjanje, zadovoljevanje potrebe po varnosti, sprejetosti; poudarek je na individualnem pristopu v odnosu vzgojiteljica – otrok; dejavnosti po kotičkih (skupno branje slikanic, igre z ljubkovalnimi igračami in drugimi ustreznimi igračami za to starost otrok).

Gibalne minute, gibalne igre, razgibavanja z drobnimi pripomočki, rajalne igre…

Nega otrok, higiena, priprava na obroke prehrane in prehrana otrok (zajtrk, kosilo, malica).

Spontane in načrtovane igralne aktivnosti v kotičkih z različnimi pripomočki, razvijanje spretnosti in pridobivanje novih izkušenj in znanj iz področij: narave, družbe, jezika, gibanja, umetnosti in matematike (poudarek na komunikaciji).

Gibalne igre, rajalne igre, igre na igrišču in igralih, naravna gibanja, krajši sprehodi.

Počitek otrok glede na potrebe (dopoldne in popoldne).

Individualne dejavnosti v kotičkih, skupinske dejavnosti v vrtcu, na igrišču in na prostem ter odhodi domov.

2. STAROSTNO OBDOBJE

Dnevne aktivnosti v oddelkih 2. starostnega obdobja

Sprejem otrok v oddelke, zadovoljevanje potrebe po varnosti in sprejetosti. Poudarek je na individualnem pristopu v odnosu vzgojiteljica – otrok.

Dejavnosti po željah in izbiri otrok v različnih kotičkih, individualni pogovori otrok z vrstniki in odraslimi v oddelku, različne družabne in ustvarjalne igre.

Gibalne minute, gimnastične vaje, vadbene ure, gibalne in plesne igre.

Higiena, priprava na obroke, prehranjevanje, higiena zob.

Raznovrstne usmerjene in dejavnosti po izbiri otrok v kotičkih, na prostem in v igralnicah iz področij: narave, družbe, matematike, jezika, gibanja s sprehodi, z orientacijskimi pohodi ter iz umetnosti (glasbena, likovna in plesna vzgoja), raziskovanje, preizkušanje, primerjanje, vključevanje v interesne dejavnosti za pridobivanje novih spoznanj in izkušenj ter nadgrajevanje in bogatenje otrokovih znanj.

Individualne in skupinske dejavnosti v vrtcu in na prostem, aktivni ali pasivni počitek ter obiskovanje obogatitvenih dejavnosti.

 

DOSTOPNOST