Otroci s posebnimi potrebami

PROŠNJA PRAV POSEBNE MAME

Če imate možnost spoznati otroka s posebnimi potrebami, ne glejte njegovih omejitev. Ne glejte njegovega vozička, njegove cevke za hranjenje ali dihanje, brizg, s katerimi ga hranijo. Ne glejte njegovih trzljajev, napadov, njegovega zategnjenega telesa. Ne glejte ga kot revčka, nesrečneža, ki se ni uspel roditi normalen. Ne glejte ga kot ubogega otroka. Ne glejte ga kot napako narave.
Namesto tega poglejte njegove iskrive oči, droben iskren smehljaj, njegov nežen odziv na materin dotik ali glas. Poglejte njegovo neskončno slo po življenju, njegovo čudovito sposobnost, da s pogledom izrazi več kot večina ljudi z usti, polnimi besed.
Ne glejte njegovih posebnih potreb, ker boste spregledali njegovo posebno lepoto. Poskusite videti več …
Poskusite ga gledati tako, kot ga vidim jaz, njegova mama.
Glejte ga kot čudež življenja.

V VIZ Vrtec Ormož so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami. Po Odločbah o usmeritvi oz. na podlagi Individualnega načrta pomoči družini (po Zakonu o celostni zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami) se vključujejo:

 • v program predšolske vzgoje s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ali pa
 • v prilagojen program (razvojni oddelek), v katerem so otroci s posebnimi potrebami, ki rednega programa ne zmorejo.

Zanje skrbi strokovna skupina vrtca za zgodnjo obravnavo.

 

ZGODNJA OBRAVNAVA V VRTCU

S 1. 1. 2019 se je začel izvajati Zakon o celostni zgodnji obravnavi, po katerem smo vrtci tudi izvajalci zgodnje obravnave. Zgodnja obravnava se izvaja za otroke s posebnimi potrebami, ki imajo razvojne zaostanke, primanjkljaje, ovire oz. motnje na telesnem, spoznavnem, zaznavnem, socialno-čustvenem, sporazumevalnem področju, za dolgotrajno bolne otroke ter za otroke z rizičnimi dejavniki, ki lahko privedejo do razvojnih zaostankov, motenj, ovir ali primanjkljajev.

V vrtcu je tako oblikovana strokovna skupina za izvajanje zgodnje obravnave, v katero so vključeni različni strokovnjaki, ustrezno otrokovim potrebam: defektologi, logopedi, psihologi, tiflopedagogi, surdopedagogi, socialni pedagogi in vzgojitelji otroka. Strokovno skupino za zgodnjo obravnavo vodi svetovalna delavka- psihologinja Nataša Gregur, ki za naše otroke sodeluje tudi v multidisciplinarnem timu v Razvojni ambulanti s pridruženim centrom za zgodnjo obravnavo pri ZD Ormož.

Strokovna skupina v vrtcu izvaja naslednje storitve zgodnje obravnave:

 • zgodnje odkrivanje, diagnostika in spremljanje razvoja otroka,
 • svetovanje staršem in družini ter po potrebi usposabljanje družine otroka,
 • izvajanje dodatne strokovne pomoči (defektolog, logoped ali drug strokovnjak)- skupinsko in/ali individualno,
 • prilagoditve izvajanja dejavnosti, prostora, pripomočkov (odvisno od potreb otroka),
 • zagotavljanje fizične pomoči oz. spremljevalca (odvisno od potreb otroka),
 • zagotavljanje manjšega števila otrok v oddelku (odvisno od potreb otroka in možnosti vrtca,
 • svetovanje in po potrebi pomoč pri prehodu otroka v osnovno šolo,
 • sodelovanje z multidisciplinarnim timom v Centru za zgodnjo obravnavo.

Vse zgoraj omenjeno se določi na podlagi Individualnega načrta pomoči družini ali Zapisnika, ki ga pripravi multidisciplinarni tim v Centru za zgodnjo obravnavo. Na podlagi teh dokumentov otroka tudi vključimo  v ustrezen program.

DODATNA STROKOVNA POMOČ

Dodatno strokovno pomoč izvajajo:

 • strokovni delavci OŠ Stanka Vraza Ormož: defektologinja, Nataša Kozel, defektologinja Eva Lorenčič in defektologinja Petra Mlinarič,
 • strokovni delavci Centra za sluh in govor Maribor: surdopedagoginja Irena Varžič ter
 • strokovni delavci Centra IRIS Ljubljana: tiflopedagoginja Ana Mohorko.

Glavne naloge izvajalcev dodatne strokovne pomoči so:

 • sistematična individualna pomoč s ciljem razvijati otrokove psihofizične sposobnosti,
 • ozavešča okolico in s tem ustvarja strpnejši odnos do otroka,
 • sodeluje pri zagotavljanju ustreznih pogojev v vrtcu (prostor, igrače, oprema,…),
 • sodeluje z drugimi strokovnimi delavci, ki nudijo otroku strokovno pomoč,
 • povezuje se z vzg. in pom. vzg. in pomaga prepoznati otrokove značilnosti, svetuje jim pri postopkih dela in pripomočkih,
 • svetuje staršem o delu in igri z otrokom doma,…

RAZVOJNI ODDELEK

Od 1.1.2020 v Vrtcu Ormož izvajamo tudi prilagojen program v razvojnem oddelku. Vanj je trenutno vključen 1 otrok. Oddelek vodi defektologinja Petra Mlinarič.

VEČ INFORMACIJ O ZGODNJI OBRAVNAVI V VRTCU

KONTAKTIRAJTE SVETOVALNO DELAVKO:

Nataša Gregur, univ. dipl. psih.

natasa.korotaj@guest.arnes.si

02/741-06-02

(pon. – čet. med 8.00 in 13.00)

DOSTOPNOST