Obogatitve programa

Poleg javno veljavnega programa, ki ga določajo Kurikulum za vrtce in spremljajoča nacionalna navodila, svoje dejavnosti popestrimo s številnimi dodatnimi vsebinami, obogatitvenimi in nadstandardnimi dejavnostmi.

Strokovni delavci na ravni enote letno načrtujejo dejavnosti in prireditve za otroke, ki jih opredelijo v LDN (letnem delovnem načrtu), vzgojiteljice pa na ravni oddelkov izvajajo aktivnosti različnih projektov (na ravni vrtca ali oddelka) ter sodelujejo v mnogih natečajih, razpisih, razstavah, …

Obogatitvene dejavnosti

So za vse otroke brezplačne in se izvajajo v okviru celodnevnega programa za tiste otroke, ki počitka ne potrebujejo. Otroci se vanje vključujejo primerno starosti (3 do 6 let), sposobnostim in interesom. V naših enotah izvajamo:

  • Pevski zbor
  • Plesne urice
  • Pohodništvo
  • Mali športniki
  • Mali folklorist
  • Lutkovni abonma
  • Plavalno opismenjevanje
  • Mali raziskovalec

Dodatne vsebine

PROMETNO OZAVEŠČANJE

EKO VSEBINE

BRALNO OPISMENJEVANJE

MALI SONČEK

UČIMO ZA ŽIVLJENJE

DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA

Nadstandardne dejavnosti

So za starše plačljive in se izvajajo, ko se program vrtca zaključi. Izvajajo jih zunanji izvajalci v prostorih vrtca, ki pa do prihoda staršev po otroka prevzamejo odgovornost za otroke, ki te dejavnosti obiskujejo.

GLASBENE URICE PO METODI WILLEMS

DOSTOPNOST