Obogatitve programa

Poleg javno veljavnega programa, ki ga določajo Kurikulum za vrtce in spremljajoča nacionalna navodila, svoje dejavnosti popestrimo s številnimi dodatnimi vsebinami, obogatitvenimi in nadstandardnimi dejavnostmi.

Strokovni delavci na ravni enote letno načrtujejo dejavnosti in prireditve za otroke, ki jih opredelijo v LDN (letnem delovnem načrtu), vzgojiteljice pa na ravni oddelkov izvajajo aktivnosti različnih projektov (na ravni vrtca ali oddelka) ter sodelujejo v mnogih natečajih, razpisih, razstavah, …

Obogatitvene dejavnosti

So za vse otroke brezplačne in se izvajajo v okviru celodnevnega programa. Otroci se vanje vključujejo primerno starosti, sposobnostim in interesom. V naših enotah izvajamo:

 • Pevski zbor
 • Plesna dejavnost
 • Ciciban planinec
 • Mali športniki
 • Mali kuhar
 • Mladi športnik
 • Plavalno opismenjevanje
 • Folklora
 • Glasbene urice, prvo starostno obdobje

DEJAVNOSTI ZUNANJIH IZVAJALCEV:

 • Mali raziskovalec
 • Lutkovni abonma

 

NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI (So za starše plačljive in se izvajajo, ko se program vrtca zaključi. Izvajajo jih zunanji izvajalci v prostorih vrtca, ki pa do prihoda staršev po otroka prevzamejo odgovornost za otroke, ki te dejavnosti obiskujejo):

 • Willems glasbene urice
 • Smučanje

Dodatne vsebine

PROMETNO OZAVEŠČANJE

EKO VSEBINE

BRALNO OPISMENJEVANJE

MALI SONČEK

UČIMO ZA ŽIVLJENJE

DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA

DOSTOPNOST