Bonitete in ugodnosti

ODSOTNOST OTROKA

Za čas odsotnosti otroka iz vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Podrobnejša pravila o odsotnosti otroka iz vrtca (npr. razlogi, ki se štejejo za opravičeno odsotnost, odštevanje zneska za neporabljena živila, prvi dan upoštevanja otrokove odsotnosti) določi občina, ustanoviteljica vrtca. 

Za naš vrtec velja odsotnost, ki jo starši sporočijo vrtcu oz. vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice (po telefonu, e-pošti ali preko eAsistenta):

  • 1. dan otrokove odsotnosti do 8. ure (dnevni strošek živil se odbije od drugega dne dalje),
  • 5 dni pred odsotnostjo otroka (dnevni strošek živil se odbije že prvi dan otrokove odsotnosti).

Po sklepu občine ustanoviteljice o oblikovanju cen za programe vrtca (2019) znaša dnevni strošek živil na otroka v višini 1,52€ (31,92€ mesečno).

V KOLIKOR STARŠ VRTCU NE SPOROČI OTROKOVE ODSOTNOSTI, SE MU DNEVNI STROŠEK ŽIVIL NE ODBIJE!

OPROSTITEV PLAČILA ZARADI BOLEZNI

V primeru nenadnih ali hudih bolezenskih stanj otroka, ki zahtevajo daljšo neprekinjeno odsotnost otroka (več kot 10 delovnih dni), lahko starši uveljavljajo  OPROSTITEV PLAČILA s pisno vlogo (spodaj)  in predložitvijo ustreznih zdravniških potrdil. V takem primeru je starš za čas odsotnosti otroka oproščen plačila vrtca. To velja le za otroka, ki ima bivališče v občini Ormož.

“Na podlagi 3. člena SKLEPA OBČINE ORMOŽ o obračunavanju plačila vrtca (št. 602-19/2009 10 8, z dne 30.3.2009), starši lahko uveljavljajo OPROSTITEV PLAČILA zaradi bolezni otroka na podlagi oddane vloge s priloženim zdravniškim potrdilom, VEDNO SAMO DO KONCA TEKOČEGA MESECA oz. največ 7 dni po zaključku zdravljenja. Za več kot 2 meseca nazaj zdravniških potrdil ne moremo upoštevati.”

 

ODJAVA ZA ČAS DOPUSTOV IN POČITNIC

Starše, ki želijo otroka v času poletnih počitnic začasno izpisati iz vrtca za mesec dni, hkrati pa rezervirati mesto v izbranem oddelku, se za enomesečno odsotnost otroka prizna popust v višini 50% njim določenega plačila po odločbi za program, v katerega je bil vključen otrok pred začasnim izpisom.  To pravico lahko uveljavljajo samo starši, katerih otroci imajo prebivališče v občini Ormož.

Starši vlogo oddate v vrtcu vsaj 10 dni pred načrtovano odjavo.