Svetovalna služba

Splošno o svetovalnem delu

Svetovalno delo je namenjeno vsem otrokom in je usmerjeno predvsem v preventivo in razvojno svetovanje.

V katerih primerih se lahko starši obrnete na svetovalno službo?

  • Če Vas skrbi, kako se bo Vaš otrok vključil v vrtec ali kako mu omiliti prehod v šolo.
  • Če Vas zanima kar koli o vzgoji otroka in njegovem razvoju, ali pa se o tem želite le pogovoriti.
  • Če potrebujete le pogovor ali posvet ob kritičnih dogodkih v družini (rojstvo, razveza, selitev, druge družinske stiske).
  • Če potrebujete pomoč ali pogovor o razvojnih, osebnostnih (čustvenih ali vedenjskih) težavah in stiskah otroka (odvajanje, hranjenje, spanje, bioritem, nemirnost, agresivnost, neupoštevanje meja,…).
  • Če potrebujete le razumevanje in odkrit pogovor ali pomoč pri zagotavljanju ustrezne skrbi za otroka z motnjami v razvoju (posebnimi potrebami).
  • ob VPISIH in IZPISIH.

KONTAKT S SVETOVALNO DELAVKO

KONTAKT S SVETOVALNO DELAVKO

Svetovalno delo v polovični delovni obvezi opravlja univerzitetna diplomirana psihologinja Žana Miličković.

Na voljo vam je ob ponedeljkih in četrtkih med 11.00 in 15.00 uro; ob torkih in petkih med 7.00 in 11.00 uro ter ob sredah (delovni čas se izmenjuje na 14 dni).

Najdete jo zgoraj v pisarni na upravi.

Kontaktirate jo lahko na e-naslov: zana.milickovic@vrtec-ormoz.si ali na telefon 02/ 741-06-02.

NAČELA SVETOVALNEGA ODNOSA

 

24234030-portrait-of-three-happy-kids-boy-and-girls-sitting-in-the-grass-in-park-with-lifted-hands-and-holdin
DOBROBIT OTROKA
se zagotavlja pred vsemi ostalimi načeli
hands_450h
PROSTOVOLJNOST UDELEŽBE
confidentiality-trust
ZAUPANJE IN ZAUPNOST
POKLICNA TAJNOST
Shot of a group of friends joining their hands in solidarity
SODELOVANJE
IN SKUPEN DOGOVOR
DOSTOPNOST