Svetovalna služba

Splošno o svetovalnem delu

Svetovalno delo je namenjeno vsem otrokom in je usmerjeno predvsem v preventivo in razvojno svetovanje.

V katerih primerih se lahko starši obrnete na svetovalno službo?

  • Če Vas skrbi, kako se bo Vaš otrok vključil v vrtec ali kako mu omiliti prehod v šolo.
  • Če Vas zanima kar koli o vzgoji otroka in njegovem razvoju, ali pa se o tem želite le pogovoriti.
  • Če potrebujete le pogovor ali posvet ob kritičnih dogodkih v družini (rojstvo, razveza, selitev, druge družinske stiske).
  • Če potrebujete pomoč ali pogovor o razvojnih, osebnostnih (čustvenih ali vedenjskih) težavah in stiskah otroka (odvajanje, hranjenje, spanje, bioritem, nemirnost, agresivnost, neupoštevanje meja,…).
  • Če potrebujete le razumevanje in odkrit pogovor ali pomoč pri zagotavljanju ustrezne skrbi za otroka z motnjami v razvoju (posebnimi potrebami).
  • ob VPISIH in IZPISIH.

KONTAKT S SVETOVALNO DELAVKO

KONTAKT S SVETOVALNO DELAVKO

Svetovalno delo v polovični delovni obvezi opravlja univerzitetna diplomirana psihologinja Nataša Gregur.

Na  voljo vam je ob ponedeljkih, torkih, sredah in četrtkih od 8.00 do 13.00  ure  oz. ob drugih dnevih po predhodnem dogovoru.

Najdete jo v pisarni svetovalne službe (ob igralnicah 9 in 10).

Kontaktirate jo lahko na e-naslov: natasa.korotaj@guest.arnes.si ali na telefon 02/ 741-06-02.

NAČELA SVETOVALNEGA ODNOSA

 

24234030-portrait-of-three-happy-kids-boy-and-girls-sitting-in-the-grass-in-park-with-lifted-hands-and-holdin
DOBROBIT OTROKA
se zagotavlja pred vsemi ostalimi načeli
hands_450h
PROSTOVOLJNOST UDELEŽBE
confidentiality-trust
ZAUPANJE IN ZAUPNOST
POKLICNA TAJNOST
Shot of a group of friends joining their hands in solidarity
SODELOVANJE
IN SKUPEN DOGOVOR
DOSTOPNOST