Vizija vrtca

“VRTEC ZA PRIHODNOST”

Razvijali bomo kompetence in veščine za lažjo in boljšo prihodnost vseh udeležencev vzgojno – izobraževalnega procesa, še posebej otrok.

 

 

PREDNOSTNA NALOGA

PREDNOSTNA NALOGA

Učiti se živeti skupaj in s svetom okrog nas
(Z majhnimi koraki do trajnostnega razvoja)
Trajnostna naravnanost je ključnega pomena za prihodnost nas vseh, ljudi in našega planeta. Življenje v sožitju z naravo, v miru in svobodi, v pravični in vključujoči družbi, brez strahu in nasilja. Trajnostni razvoj ni mogoč brez miru in mir ni mogoč brez trajnostnega razvoja. V vrtcu se tega zelo dobro zavedamo, zato bodo cilji in dejavnosti usmerjeni v smer življenja v sožitju z naravo.

CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE

CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE

Cilji predšolske vzgoje so zapisani v Zakonu o vrtcih in Kurikulumu za vrtce. Z dobrim organiziranjem življenja, dela, igre in učenja otrok v vrtcu, s preudarno izbiro vsebin in pripomočkov ter zanimivo pripravo prostora, bomo skozi vse leto sledili zastavljenim naslednjim ciljem:

 Razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih.
 Razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah.
 Razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja.
 Negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja.
 Spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branje in pisanje.
 Spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti.
 Posredovanje znanj iz vsakdanjega življenja.
 Razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah, skrbi zase in za zdravje.
 Vplivati na razvoj prijateljstva in medsebojne pomoči.

“Predšolsko obdobje je obdobje proste igre, sproščenosti, pravljic, zgodbic, domišljije, nekonstruiranega prostega časa, brezskrbnosti, namišljenih prijateljev, otroške zvedavosti in spontanega veselja. Že vrsto let poudarjam, da danes moramo postati varuhi otrokovega otroštva, da moramo zavarovati njihovo otroškost in jim dovoliti, da so lahko preprosto – otroci. Prehitro jih povlečemo v svet odraslosti, dokazovanja, tekmovanja … Imamo cele generacije postaranih otrok,” poudarja. (dr. Sebastjan Kristovič)

DOSTOPNOST