Vizija vrtca

VRTEC MAVRIČNIH VREDNOT

Vsi udeleženci v vzgojnem procesu bomo skrbeli za razvijanje in negovanje vrednot kot so prijateljstvo, spoštovanje, poštenost, ljubezen, strpnost in sprejemanje drugačnosti, da bo nastala mavrica, ki nas bo združevala v želji po razvoju, spremembah in napredku.

Poskrbeli bomo, da bodo obrazi naših otrok vedno nasmejani in zadovoljni,  da bo med otroki in odraslimi rasla nepremagljiva vez sodelovanja, povezovanja, upoštevanja, sprejemanja, prijateljstva in spoštovanja.

 

PREDNOSTNA NALOGA

PREDNOSTNA NALOGA

MAVRIČNE VREDNOTE – MAVRIČNI VZORNIKI

 Vrednote naredijo dobre vzornike

CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE

CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE

Z dobrim organiziranjem življenja, dela, igre in učenja otrok v vrtcu, s preudarno izbiro vsebin in  pripomočkov ter zanimivo pripravo prostora, sledimo zastavljenim naslednjim ciljem:

 

Razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih.

Razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah.

Razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja.

Negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja.

Spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branje in pisanje.

Spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti.

Posredovanje znanj iz vsakdanjega življenja.

Razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah, skrbi zase in za zdravje.

Vplivati na razvoj prijateljstva in medsebojne pomoči.

DOSTOPNOST