Vpis in izpis

Vpis v vrtec

Običajno poteka v mesecu aprilu za novo šolsko leto v javno razpisanih terminih. Otroke pa vpisujemo skozi celo šolsko leto do zapolnitve prostih mest. Vpisni list lahko snamete na spodnji povezavi.

Izpis iz vrtca

Se opravi ob prehodu otroka v osnovno šolo ali na željo staršev. V primeru, da se nazaj pojavi potreba po varstvu, starši morajo opraviti ponoven vpis. Starši morate vrtec o nameravanem izpisu otroka obvestiti z izpolnjenim spodnjim obrazcem.

V primeru, da otroka izpišete iz vrtca morate o tem v predpisanem roku obvestiti tudi Center za socialno delo, ki odloča o pravici do znižanega plačila vrtca.

Pri izpolnitvi izpisnega obrazca bodite pozorni na izpisne pogoje, zapisane v sklenjeni pogodbi med starši in vrtcem:

Starši, ki izpisujete otroke pred vključitvijo v šolo, izberete:

DOSTOPNOST