Vrtec

Javni vzgojno varstveni zavod Ormož je bil ustanovljen 30. 09. 1992. Združeval je štiri organizacijske enote, od katerih je Miklavž pri Ormožu imel dva dislocirana oddelka: Kog in Ivanjkovci.

19. decembra 1994 je bila sprejeta sprememba Odloka, po kateri je postal dislocirani oddelek Ivanjkovci organizacijska enota VVZ Ormož. VVZ Ormož je imel potem pet organizacijskih enot in dva dislocirana oddelka. Z Odlokom o spremembi Odloka o ustanovitvi VVZ Ormož, z dne 08. 05. 2006, pa se je izločila iz VVZ Ormož organizacijska enota Središče ob Dravi, ker se je priključila Osnovni šoli Središče ob Dravi.

Z odlokom o spremembi Odloka o ustanovitvi VIZ Vrtca Ormož (Ur. Vestnik, št. 12/2008) se je spremenilo ime iz vzgojno-varstvenega v vzgojno-izobraževalni zavod s krajšim imenom, Vrtec Ormož. Vrtec Ormož je še vedno vključeval štiri organizacijske enote, z dvema dislociranima oddelkoma vrtcev: Velika Nedelja z dislociranim oddelkom Podgorci, Ormož, Ivanjkovci in Miklavž pri Ormožu z dislociranim oddelkom Kog.

2. decembra 2011 se je Vrtec Ormož z 11 oddelki in Upravo preselil v nove prostore, v Dobravsko ulico 13 a.

Z Odlokom o spremembi Odloka o ustanovitvi VIZ Vrtca Ormož, z dne 31. 05. 2012 (Poročevalec št. 5), se je Vrtec Ivanjkovci s 1. 9. 2012 priključil OŠ Ivanjkovci, vrtec Miklavž pri Ormožu z dislociranim oddelkom Kog pa s 1. 9. 2012 k OŠ Miklavž pri Ormožu.

V skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi osnovne šole Velika Nedelja in Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Ormož, se dislocirani oddelek v Podgorcih s 1. 9. 2017 priključi OŠ Velika Nedelja (Uradni Vestnik, 5. 4. 2017. letnik 21, št. 5).

Tako od 1.9.2017 VIZ Vrtec Ormož vključuje:

  • enoto Ormož in
  • enoto Velika Nedelja.
happy little toddler baby holding circle clock
Poslovni čas vrtca
od 5.30 do 17.30 (Ormož) oz. do 16.30 (Velika Nedelja)
DOSTOPNOST